TIN TỨC

anh tin tuc bia
Sinh hoạt khoa học: Kinh nghiệm quản lý và triển khai các nghiên cứu lâm sàng.
Tập thể_0
Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe: Kỹ thuật chọn mẫu và cỡ mẫu .

ĐÀO TẠO

DỊCH VỤ

financial graph on technology abstract background represent financial crisis,financial meltdown

TƯ VẤN HỖ TRỢ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Bộ môn Thống kê Tin học Y học nhận tư vấn hỗ trợ xử lý phân tích số liệu cho các đề tài, nghiên cứu

2.-Jasa-Penulis-Artikel-Teknologi

Hỗ trợ xuất bản bài báo khoa học

Bộ môn Thống kê Tin học Y học nhận hỗ trợ xuất bản các bài báo khoa học trong nước và quốc tế

Team of students in lab class using instruments to do research and experiments.

Tư vấn phương pháp nghiên cứu

Bộ môn Thống kê Tin học Y học nhận tư vấn triển khai các đề tài nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu phù hợp với từng đề tài

SỰ KIỆN

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

0
Công bố quốc tế
0
Bài báo trong nước
0
Sách tham khảo